Лудо младо сън засънило на ръчица б...


Лудо младо сън засънило
на ръчица бела момина,
а мома се чудом чуди,
мило и да го буди
драго й е да го гледа.

Та му рекла „Съм те жалила!
Ставай, лудо, че е ранина.
Мило ми е да те будя,
ала слънце вече иде,
ала слънце ще ни види!”

Лудо младо проговорило
„Как да стана, мала’й моме ле?
Как да стана, мала’й моме,
като нямам вече вече сила,
като ти си я изпила!”