Името на кой клуб ще бъде попълнено...


Името на кой клуб ще бъде попълнено? По-късно днес на Хоро се вие, извива 2017!