Клуб "БГ Ритъм" е първата хоротека ...


Клуб "БГ Ритъм" е първата хоротека в България и бихме искали да превърнем това място в мека на българската култура. Затова днес ще си говорим за народните носии.
Окрашенията по народната носия произлизат от географското положение и това дали мъж или жена носи съответната носия. Основните области са седем – Добруджанска, Северняшка, Шопска, Пиринска, Родопска, Тракийска и Странджанска!
На снимката можете да видите образец за носия от Добруджанската област.
Снимка: mediacafe.bg