Женската носия от шопския регион е ...


Женската носия от шопския регион е сукманена, като само в кюстендилската област е саичена. Състои се от бяла риза, тъмно син или черен сукман, върху който се опасва тъкан колан, наречен тканица или червен пояс. Мъжката носия е предимно белодрешна.
Снимка: mediacafe.bg